Loading...

Bir Vaka 6 Terapötik Bakış Açısı

BİR VAKA 6 TERAPÖTİK BAKIŞ AÇISI

27 Ekim Çarşamba 20.30/22.00 Hanna Nita Scherler – Psikodinamik Yaklaşım
18 Kasım Perşembe 20.30/22.00 Hande Okçuoğlu – Varoluşçu Terapi Yaklaşımı
21 Aralık Salı 20.30/22.00 Birgül Gülen – EMDR Yaklaşımı
21 Ocak Cuma 20.30/22.00 Saadet Yapan – Kabul ve Kararlılık Terapisi Yaklaşımı
16 Şubat Çarşamba 20.30/22.00 Eren Murat Dinçer – Narrative Terapi Yaklaşımı
23 Mart Çarşamba 20.30/22.00 Hanna Nita Scherler – Gestalt Yaklaşımı

Psikoterapi Türkiye olarak yepyeni ve heyecan verici bir çalışmayı duyurmaktan çok çok mutluyuz. Hanna Nita Scherler koordinatörlüğünde bir vakaya altı farklı bakış açısının sunulacağı bu faaliyete, vaka ayrıntılarının paylaşılmasına rıza veren değerli danışan da bizzat dinleyici olarak katılacaktır. Kendilerine, bu değerli çalışmanın gerçekleşmesindeki önemli rolleri için teşekkürlerimizi sunarız.

Faaliyette aynı vaka, sırasıyla, PsikodinamikVaroluşçuEMDRKabul ve KararlılıkNarrative ve Gestalt Yaklaşımları açısından değerli psikologlar tarafından ele alınacaktır.

Psikologlar

  • Prof. Dr. Hanna Nita Scherler
  • Uzman Psikolog Hande Okçuoğlu
  • Klinik Psikolog Birgül Gülen
  • Klinik Psikolog Eren Murat Dinçer
  • Dr. Öğrt. Üyesi Saadet Yapan

Faaliyet Ücreti nedir?

Vaka Buluşmaları 6 oturumdan oluşacak ve 5 Psikolog yer alacaktır.

6 oturumun tamamı 1380 lira yerine 1200 liradır, Öğrencilere ise 1020 lira yerine 900 liradır.

Tek tek oturum almak isterseniz oturum fiyatı 230 lira, Öğrenci tek oturum ise 170 liradır.

Katılım Belgesi verilecek mi?

Faaliyetin tamamına katılanlara Katılım Belgesi verilecektir. Sadece bir oturumu veya birkaç oturumu alanlara belge verilmeyecektir.

Kimler katılabilir?

İlgi duyan herkes katılabilir.

Katılamadığımız sunumları daha sonra izleyebilir miyiz?

Evet izleyebilirsiniz. 5 Eylül’e kadar videolar açık kalacak ve katılamadığınız veya tekrar dinlemek istediğiniz sunumları dinleyebileceksiniz.

Kayıt olsam, hepsini sonra izlesem olur mu?

Evet bu seçenek mümkündür. 5 Eylül’e kadar istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. 5 Eylül akşamı videolar kapatılacaktır.

Öğrenci indirim Kodu Nedir?

Evet öğrencilere %25 indirim uygulanacaktır. İndirim kodu: ogrenci25

Bu kod ile %25 indirimli kayıt olabilirsiniz.

Hanna Nita Scherler Kimdir?

Birey ve çiftlerle danışmanlık, meslekdaşlarıma mesleki seminerler ve süpervizyon ve farklı zeminlerden kişilerin oluşturduğu gruplara kişisel gelişim programı sunan, serbest çalışan bir klinik psikoloğum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğretim üyesiyim. 1989’dan bu yana Gestalt temel kavramları ve metodolojisini bir yaşam biçimi olarak öğretmekteyim.

Boğaziçi Üniversitesinden İş İdaresi-Pazarlama dalında BS derecem, aynı üniversitenin Sosyal ve Klinik Psikoloji dallarından da MA derecelerim var. Bir danışmanlık merkezinde yarı-zamanlı çalıştıktan ve iki yıl bir devlet hastanesinde gönüllü hizmet verdikten sonra ABD Santa Barbara’daki Fielding Graduate Üniversitesinde Klinik Psikoloji dalında doktora derecesini aldım. ABD’deki çalışmalarım esnasında Gestalt Institute of Cleveland’da temel Gestalt eğitimimi tamamladım. Aynı zamanda profesyonel gelişimim için psikoterapi, organizasyon ve sistem geliştirme alanlarında çeşitli mesleki eğitim programlarına katıldım. Lisansüstü çalışmalarımı tamamladıktan sonra 1994-1998 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde, 1999-2017 yılları arasında da İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalıştım. 1994 yılından beri meslektaşlarıma ve ilgi duyan meslek dışı gruplara çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda alanımla ilgili konferanslar veriyorum. 1997-2009 yılları arasında Gestalt Training in Israil programının (önceki Gestalt Institute of Cleveland’ın İsrail’de yılda iki kere düzenlediği eğitim programı) eğitmen kadrosunda yer aldım. 2013 yılından beri Gürcistan Ulusal Gestalt Enstitüsü tarafından Tiflis’te başlatılan ve Avrupa Gestalt Terapi Derneği Tarafından akredite olan Gestalt Terapi Eğitimlerine destek veriyorum.

Uzmanlık alanımı süreç müdahalesi olarak tanımlıyor, klinik psikolog, koç ve fasilitatör olarak işlevimi “değişim katalizörü” olarak açıklıyorum. Süreçlere, mevcut verilerin tümünü değerlendirerek, farkındalık arttırmak ve tekrarlanan kalıpları kapsayıp aşmak amacı ile, yaşantısal boyutta müdahale ediyorum.

Çeşitlilik içeren bir sosyo-kültürel ortamda yetişmenin yanı sıra, kariyerim boyunca farklı kültürlerle, farklı etnik ve dini gruplara mensup bireylerle temas etmem sayesinde esnek bir gerçeklik yaklaşımı ve çok kültürlülük yetkinliğini geliştirme fırsatı buldum. Akademik çalışmalarımın iş idaresi, sosyal psikoloji ve klinik psikoloji gibi farklı alanlardan oluşan özel bileşimi sayesinde, algıladıklarımı yaratıcı ve yapıcı bir biçimde yorumlayıp uygulama becerisi de geliştirdim.

Son yıllarda, Gestalt bakış açısının temelini oluşturan evrensel bilinç kavramına ilgim arttı. Konuya ilişkin çalışmalar sürdürüyor ve içselleştirebildiğim bilgileri kişisel gelişim seminerleri düzenleyerek paylaşıyorum.

Avrupa Gestalt Terapi Derneği tarafından akredite olmuş Gestalt terapistiyim. Aynı zamanda, Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA) tarafından verilen “Avrupa Psikoloğu (EuroPsy)” ve “Psikoterapi Uzmanlığı olan Avrupa Psikoloğu (EuroPsy Specialist)” unvanlarını taşımaktayım. Türk Psikologlar Derneği’nin Psikoterapi Uzmanlığı Ulusal Ödüllendirme Komitesi üyesiyim.

Hande Okçuoğlu Kimdir?

2009’da İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdim. Mezun olduktan sonra bir yıl kadar otizmi olan çocuklarla çalıştım. 2011’de Queen Mary, University of London’dan yüksek lisans derecemi aldım. Oradayken mültecilerle ve şiddet görmüş kişilerle terapi ve grup paylaşım süreçlerini yürüttüm. 2012’de İstanbul’a geri döndükten sonra birçok farklı alanda çalışma fırsatım oldu. Mor Çatı ve Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik Servisi’nde (BÜREM) yüzyüze seanslar, Kültür Kenti Vakfı – ‘Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller’ Projesi kapsamında Beyoğlu Belediyesi’nde terapi ve psiko-eğitim çalısmaları yürüttüm. Daha sonrasında Çalışan Destek Programı’nda (LEAP) iki yıl çalıştım. 2008’de tanıştığım Gestalt ekolünde derinleştikçe varoluşçu bakış açısıyla da ilgilenmeye başladım. 2014’te kurulan Varoluşçu Psikoterapiler Derneği’nin kurucu üyesiyim. Halen Londra’da uzaktan olarak öğrenimini sağladığım Varoluşçu Psikoterapi doktora öğrencisiyim. Haziran 2018’den itibaren kendi ofisimde danışanlarımı görüyorum. Sesle meditasyon grupları ve yaşantı grupları yürütüyorum.

Birgül Gülen Kimdir?

Birgül Gülen, 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olup sonrasında 'Klinik psikolog' ünvanını aldı. Gaziantep Psikiyatri A.B.D.- Ruh Sağlığına Destek ve Koruma yüksek lisans programında özel öğrenci olarak eğitim aldı. Lisans boyunca çeşitli kulüp ve derneklerde gönüllü çalışmalarda bulundu; yurt içi ve yurt dışında seminer ve kongrelere katıldı. 2007 yılında Yeniden Derneği ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında grup çalışmaları yürüttü. Çapa Bağımlılık Tedavisi Eğitim Programını başarıyla tamamladı ve stajını da Çapa Bağımlılık Anabilim Dalı’nda yaptı. Akabinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 2 yıl boyunca gönüllü olarak, ayaktan ve yatan hastalarla çalıştı.

Dr. David J. Powell ve ekibinin süpervizyonu eşliğinde Gaziantep Belediyesi’ne bağlı bir merkezde psikolog olarak çalıştı. Bireysel psikoterapi ile aile görüşmeleri, psikoeğitim ve grup terapileri yürüttü.Takip eden yıllarda İstanbul’da özel bir hastanede psikolog olarak bir süre çalıştıktan sonra; 2013-2014 yılları arasında UNICEF Çocuk Dostu Alan Projesi kapsamında Kilis Suriyeli Mülteci kampında travma yaşayan ergen ve çocuklara psikososyal destek verdi. Terapist ve saha koordinatörü olarak, savaş travması mağdurlarına tercüman aracılığı ile EMDR travma tedavisi uygulanan çalışmada yer almıştır. Çalışma, 2017 yılında EMDR Avrupa Derneğinin en prestijli ödülü kabul edilen Francine Shapiro ödülünü kazanmıştır. Harvard Medical School ögretim üyesi Dr. Devon Hinton'ın Transdiagnostic CA-CBT protokolunun Türkiye adaptasyonu ve anksiyete ve depresyon tanılı ergenlerde uygulaması çalışmasında yer almıştır. Türkiye de ilk defa yapılan DBT beceri grupları uygulamaları içinde bulunmuş olup çalışma uluslar arası
platformlarda sunulmuştur.

İstanbul’a döndükten sonra Moodist Psikiyatri ve Nöroloji hastanesinde servisten sorumlu psikolog olarak bir süre çalıştıktan sonra; Dr Bob Lynn tarafından süpervize edilen Avcılar Belediyesi bünyesinde bulunan Danışmanlık ve Takip merkezinde klinik direktör olarak görev aldı. EMDR uygulayıcısı olmakla beraber, Psikodrama, Bilişsel Davranışçı Terapi, Grup Terapisi ve Stratejik Aile terapisi gibi birçok eğitim almıştır. The Linehan Institute tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış Diyalektik Davranış Terapisi eğitim ve süpervizyonunu tamamlayan Birgül Gülen, Prof. Dr. Hanna Nita Scherler’dan aldığı Gestalt Terapi eğitiminde 10. yılını tamamlamış olup, grup çalışmalarına devam etmektedir. Klinik çalışmalarında yetişkin ve ergenlerle çalışmakta, bütüncül bir terapi yaklaşımını esas almaktadır.

Saadet Yapan Kimdir?

Klinik Psikolog Saadet Yapan, 2010 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisansını Gaziantep Üniversitesi’nde, Klinik Psikoloji yüksek lisansını Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde yapmıştır. Doktora öğrenimini ise Gaziantep Üniversitesi’nde Kabul ve Kararlılık Terapisi ve sınav kaygısı üzerine tamamlamıştır. Çalışmalarını Kabul ve Kararlılık Terapisi ve teknoloji tabanlı terapiler üzerine sürdüren Yapan, 2012-2021 yılları arasında Hasan Kalyoncu
Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Şu an aynı kurumda Dr. Öğr. Üyesi olarak görevini sürdüren Yapan, aynı zamanda teknoloji tabanlı terapiler üzerine çalışan yazılım şirketinin kurucusudur.

Eren Murat Dinçer Kimdir?

2003 yılında biten lisans eğitimimin ardından farklı eğitim kurumlarında ve Sosyal Hizmetlerde çalışma imkanı buldum. Çalıştığım her kurumda, yardım etmeye çalıştığım her insanda, yaptığım işin ne kadar önemli ama aynı zamanda ciddi ve zor olduğunu fark ettim. Kendimi bu zor işe ehil hale getirmek için İstanbul Bilgi Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans Programına 2008 yılında başvurdum ve burslu olarak kabul edildim.  2011 yılında danışmanlığını Hanna Nita Scherler‘in yaptığı varoluşçuluk ve ilişkisel psikanalizin entegresyonu konulu çalışmamla mezun oldum.

Mezun olduktan sonra da kendimi geliştirmeye devam ettim ve aşağıda detayını bulabileceğiniz 1000 saati aşkın eğitim ve süpervizyon aldım. Son olarak da Narrative Terapinin dünyadaki merkezi olarak kabul edilen Dulwich Center’ın 2 yıllık yoğun programını bitirdim ve Narrative Terapist ünvanını kazandım. Ardından Narrative Terapi alanında da daha fazla ilerlemek için Dulwich Center ile University of Melbourne’nün ortak programı olan “Masters in Narrative Therapy and Community Work” yüksek lisansını tamamlayarak ülkemizden bu konudaki ilk yüksek lisans yapan kişi oldum. Son olarak dört yıl süren EFTA onaylı aile ve çift terapisi eğitimini bitirdim. Bütün bu eğitimlerin ardından psikoterapiye bütünleştirici bir gözle bakmaya başladım. ​Halen bu bakış açısı ile narrative (öyküsel) terapi ve aile terapileri yaklaşımlarını entegre ettiğim psikoterapi çalışmalarıma devam ediyorum.

Hasan Kalyoncu ve Bahçeşehir Üniversitelerinin Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik bölümlerinde lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler verdim. 2014 yılında başladığım Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümündeki doktora çalışmama devam ediyorum.  Çevrimiçi bağımlılıklar konusunda Yeşilay’da, Dulwich Center’ın Türkiye’de düzenlediği Narrative Terapi Eğitimlerinde ve İlişki Psikoterapileri Enstitüsünde eğitim vermeye devam ediyorum.