Loading...

Hanna Nita Scherler ile Aylık Vaka Buluşmaları

Prof. Dr. Hanna Nita Scherler ile her ay farklı bir vakayı analiz ediyor, yorumluyoruz.

Netleşen Tarihler: 

  • 26 Ocak Çarşamba 20.00
  • 23 Şubat Çarşamba 20.00
  • 27 Nisan Çarşamba 20.00

Ücretler:

Her bir Vaka Buluşması 230 liradır. Öğrencilere ise 170 liradır.

26 Ocak Vaka Buluşması İçeriği:

Konu: Gestalt Bakış Açısından Öfke ve Kızgınlık

Alt Başlık: Kronik öfke ve kızgınlık: Andaki ihtiyaçla temasa direnç

Öfke ve kızgınlık tehditkar uyaranlara verilen adaptif tepkilerdir. Kaygı ile baş etmekte seçimsiz kullanılan mekanizmalar halini aldıklarında ise kişilerarası ilişkiler, öz güven ve sağlık alanlarını olumsuz etkilerler. Gestalt bakış açısından öfke ve kızgınlığın seçimsiz kullanımı, bitmemiş meselenin beslenmesine hizmet eder, özgüven ve öz saygıyı olumsuz etkiler, kutbun bir tarafının sürekli yadsınmasına sebep olarak kişinin bütünleşmesine engel olur. Gestalt yaklaşımında öfke ve kızgınlık tepkileri sorunun göstergeleri olarak ele alınır. Fenomenolojik metodoloji kullanılarak bu tepkileri doğuran uyaran tanımlanır ve esas tatmin edilmeyi bekleyen ihtiyaç ile temas sağlanır. Terpötik süreç genellikle, kişinin kendi zemininde yeni keşfettiği “alacaklı çocuğu” kapsamayı öğrenmesi ile sona erer.

Kazanımlar:
Gestalt bakış açısından öfke ve kızgınlık nasıl tanımlanır?

Öfke ve kızgınlık tepkilerinin işlevsel olup olmadığını ne belirler?

Öfke ve kızgınlığın bitmemiş mesele, varoluşun boyutları, değerler, kutuplar, temasın işlevleri, ihtiyaç, farkındalık ile ilişkisi nedir?

Öfke ve kızgınlık tepkilerinin direnç olarak kullanılmakta olduğu nasıl saptanır?

Dirençle çalışma sürecinde fenomenolojik metotun yeri nedir?

Öfke ve kızgınlık olguları ile terapötik süreçteki çalışma kişinin bütünleşmesine nasıl katkı sağlar?

Hanna Nita Scherler Kimdir?

Birey ve çiftlerle danışmanlık, meslekdaşlarıma mesleki seminerler ve süpervizyon ve farklı zeminlerden kişilerin oluşturduğu gruplara kişisel gelişim programı sunan, serbest çalışan bir klinik psikoloğum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğretim üyesiyim. 1989’dan bu yana Gestalt temel kavramları ve metodolojisini bir yaşam biçimi olarak öğretmekteyim.

Boğaziçi Üniversitesinden İş İdaresi-Pazarlama dalında BS derecem, aynı üniversitenin Sosyal ve Klinik Psikoloji dallarından da MA derecelerim var. Bir danışmanlık merkezinde yarı-zamanlı çalıştıktan ve iki yıl bir devlet hastanesinde gönüllü hizmet verdikten sonra ABD Santa Barbara’daki Fielding Graduate Üniversitesinde Klinik Psikoloji dalında doktora derecesini aldım. ABD’deki çalışmalarım esnasında Gestalt Institute of Cleveland’da temel Gestalt eğitimimi tamamladım. Aynı zamanda profesyonel gelişimim için psikoterapi, organizasyon ve sistem geliştirme alanlarında çeşitli mesleki eğitim programlarına katıldım. Lisansüstü çalışmalarımı tamamladıktan sonra 1994-1998 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde, 1999-2017 yılları arasında da İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalıştım. 1994 yılından beri meslektaşlarıma ve ilgi duyan meslek dışı gruplara çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda alanımla ilgili konferanslar veriyorum. 1997-2009 yılları arasında Gestalt Training in Israil programının (önceki Gestalt Institute of Cleveland’ın İsrail’de yılda iki kere düzenlediği eğitim programı) eğitmen kadrosunda yer aldım. 2013 yılından beri Gürcistan Ulusal Gestalt Enstitüsü tarafından Tiflis’te başlatılan ve Avrupa Gestalt Terapi Derneği Tarafından akredite olan Gestalt Terapi Eğitimlerine destek veriyorum.

Uzmanlık alanımı süreç müdahalesi olarak tanımlıyor, klinik psikolog, koç ve fasilitatör olarak işlevimi “değişim katalizörü” olarak açıklıyorum. Süreçlere, mevcut verilerin tümünü değerlendirerek, farkındalık arttırmak ve tekrarlanan kalıpları kapsayıp aşmak amacı ile, yaşantısal boyutta müdahale ediyorum.

Çeşitlilik içeren bir sosyo-kültürel ortamda yetişmenin yanı sıra, kariyerim boyunca farklı kültürlerle, farklı etnik ve dini gruplara mensup bireylerle temas etmem sayesinde esnek bir gerçeklik yaklaşımı ve çok kültürlülük yetkinliğini geliştirme fırsatı buldum. Akademik çalışmalarımın iş idaresi, sosyal psikoloji ve klinik psikoloji gibi farklı alanlardan oluşan özel bileşimi sayesinde, algıladıklarımı yaratıcı ve yapıcı bir biçimde yorumlayıp uygulama becerisi de geliştirdim.

Son yıllarda, Gestalt bakış açısının temelini oluşturan evrensel bilinç kavramına ilgim arttı. Konuya ilişkin çalışmalar sürdürüyor ve içselleştirebildiğim bilgileri kişisel gelişim seminerleri düzenleyerek paylaşıyorum.

Avrupa Gestalt Terapi Derneği tarafından akredite olmuş Gestalt terapistiyim. Aynı zamanda, Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA) tarafından verilen “Avrupa Psikoloğu (EuroPsy)” ve “Psikoterapi Uzmanlığı olan Avrupa Psikoloğu (EuroPsy Specialist)” unvanlarını taşımaktayım. Türk Psikologlar Derneği’nin Psikoterapi Uzmanlığı Ulusal Ödüllendirme Komitesi üyesiyim.